ماسه ساز

ماسه سازها در نوع عمودی و پاکتی (دوطـرفه) جهت معادنـی که تمایل به مصالح ماسه شکسته بیشتری دارند مـورد استفاده قرار می گیرند و توانایی تبدیل مصالح نخودی و بادامی را به ماسه شکسته را نیز دارا می باشد و از ویژگی های بارز آن می توان به قیمت مناسب ، تعویض قطعات بسیار آسان و ساده اشاره نمود.

MODEL SIZE INPUT SIZE OUTPUT POWER
800S 20-40 0-12 75-100